Bánh sinh nhật gia đình

Những mẫu bánh sinh nhật hiện đại trang trí theo yêu cầu có thể mô phỏng lại hình ảnh đặc trưng của các thành viên trong gia đình. Không những thế còn thể hiện được màu sắc cũng như những sở thích đặc biệc của người được nhận.